aRtelier 2020

”aRtelier 2020” este o organizație neguvernamentală care are drept scop

  • susţinerea accesului la educaţie, cultura, sănatate a copiilor, tinerilor, adultilor, vârstnicilor, persoanelor vulnerabile aflate în situație de risc;
  • identificarea, promovarea şi motivarea celor pasionaţi de cultură și artă;
  • popularizarea culturii și ştiintei în rândul persoanelor cu acces limitat la educație, în condițiile în care educația de orice fel, formală sau nonformală joacă un rol din ce în ce mai important în societatea noastră, la orice vârstă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *