Alexandru Vlahuță

Despre monument

Bustul lui Alexandru Vlahuță este lucrat în marmură de către sculptorul Oscar Han. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Oscar Han în București: Statuia lui Mihail Kogălniceanu ridicată în 1936 în Piața Mihail Kogălniceanu, Statuia lui Constantin Brâncoveanu din curtea bisericii Sf. Gheoghe-Nou din București, unde este înmormântat domnitorul. Alte lucrări ale sale se găsesc în Casa memorială Minulescu – Claudia Millian, la Muzeul Național de Artă al României, la Muzeul Zambaccian, unde este expusă lucrarea Arcașul.

About the monument


The bust of Alexandru Vlahuță is made in marble by the sculptor Oscar Han. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Oscar Han in Bucharest: Mihail Kogălniceanu’s statue erected in 1936 in Mihail Kogălniceanu Square, Constantin Brâncoveanu’s statue in the courtyard of St. Gheoghe-Nou church in Bucharest, where the ruler is buried. Other works of his can be found in the Minulescu – Claudia Millian Memorial House, at the National Art Museum of Romania, at the Zambaccian Museum, where the work Arcașul is exhibited.

Despre personalitatea reprezentată

Prozator, publicist și poet, Alexandru Vlahuță este cunoscut mai ales pentru opera sa România pitorească.

În România pitorească Vlahuță descifrează urmele trecutului în ruinele cetăților și în legendele populare, prezintă cu un sentiment de mândrie națională frumusețile țării si multitudinea calităților morale ale locuitorilor ei.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Prose writer, publicist and poet, Alexandru Vlahuță is known especially for his work Romania picturesque.

In picturesque Romania, Vlahuță deciphers the traces of the past in the ruins of fortresses and in popular legends, presents with a sense of national pride the beauties of the country and the multitude of moral qualities of its inhabitants.

For more information, click aici