Monumentul Traian Demetrescu

Despre monument

Bustul lui Traian Demetrescu este opera sculptorului român Filip Marin. Monumentul este realizat din marmură de Carrara și a fost dezvelit la 11 iunie 1905 în Grădina Ateneului, iar în 1939 a fost mutat în Parcul Cișmigiu. Soclul înalt are în partea stângă reprezentată o fată într-o rochie simplă, care oferă un buchet de flori poetului. Jos se află o lira peste un mănunchi de lauri, pe care se desfășoară o eșarfă cu titlurile operelor sale.

Alte lucrări ale sculptorului Filip Marin în București: Fântâna Luigi Cazzavillan aflată în mijlocul parcului cu același nume, construită în 1905, Nimfa adormită, expusă în prezent în Parcul Herăstrău, Bustul generalului Theodor Șerbănescu , aflat în parcul Cișmigiu.

About the monument

The bust of Traian Demetrescu is the work of the Romanian sculptor Filip Marin. The monument was made of Carrara marble and was unveiled on June 11, 1905 in the Athenaeum Garden, and in 1939 it was moved to Cișmigiu Park. On the left side of the high plinth is represented a girl in a simple dress, offering a bouquet of flowers to the poet. Below is a lyre over a bunch of laurels, on which is spread a scarf with the titles of his works.

Other works of the sculptor Filip Marin in Bucharest: Luigi Cazzavillan fountain located in the middle of the park with the same name, built in 1905, Sleeping Nymph, currently exhibited in Herăstrău Park, Bust of General Theodor Șerbănescu, located in Cișmigiu Park.

Despre personalitatea reprezentată

Traian Rafael Radu Demetrescu, cu pseudonimul literar Tradem, a fost un poet pre-simbolist, popular prin versurile și romanele lui foarte citite la sfârșitul secolului trecut.

A scris versuri încă de când era elev, debutând în anul 1883 în revista „Literatorul”, editată de Alexandru Macedonski. A citit poezii la cenaclul lui Titu Maiorescu și a publicat în revista „Convorbiri literare”. A recunoscut printre primii valoarea lui Mihai Eminescu.

Pentru mai multe informații, apasă aici.

About the personality represented

Traian Rafael Radu Demetrescu, with the literary pseudonym Tradem, was a pre-symbolist poet, popular for his widely read poems and novels at the end of the last century.

He wrote poems since he was a student, debuting in 1883 in the magazine “Literatorul”, edited by Alexandru Macedonski. He read poems at Titu Maiorescu’s cenacle and published in the magazine “Convorbiri literare”. He was among the first to recognize the value of Mihai Eminescu.

For more information, click here.