Ștefan Octavian Iosif

Despre monument

Bustul lui Ștefan Octavian Iosif este lucrat în marmură de către sculptorul Cornel Medrea. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Cornel Medrea, din București: Molière, bust, 1919 (Teatrul Național din București), Victor Hugo, bust, 1919 (Teatrul Național din București), Barbu Ștefănescu Delavrancea, bust, 1920 (Șoseaua Kiseleff, București), Monumentul eroilor ceferiști, 1923, împreună cu Ion Jalea (București), Ovidiu, 1927 (Șoseaua Kiseleff, București)

About the monument

The bust of Ștefan Octavian Iosif is made in marble by the sculptor Cornel Medrea. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Cornel Medrea, from Bucharest: Molière, bust, 1919 (National Theater of Bucharest), Victor Hugo, bust, 1919 (National Theater of Bucharest), Barbu Ștefănescu Delavrancea, bust, 1920 (Kiseleff Street, Bucharest), Monument of the Ceferist heroes, 1923, together with Ion Jalea (Bucharest), Ovidiu, 1927 (Kiseleff Street, Bucharest)

Despre personalitatea reprezentată

Ștefan Octavian Iosif a fost un poet și traducător român, membru fondator al Societatii Scriitorilor Romani.

Originalitatea poeziei lui Iosif constă într-un lirism al naturii nu fără note sociale. Poetul este un melancolic care se lasa cu plăcere convins că viața trebuie traită. Traducerile sunt exceptionale. După propria mărturisire, a învățat singur limba engleză ca să traducă din opera lui Shakespeare.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Ștefan Octavian Iosif was a Romanian poet and translator, founding member of the Society of Romanian Writers.

The originality of Iosif’s poetry consists in a lyricism of nature not without social notes. The poet is a melancholic who gladly allows himself to be convinced that life must be lived. The translations are exceptional. By his own admission, he taught himself English in order to translate Shakespeare’s work.

For more information, click here