Bogdan Petriceicu Hasdeu

Despre monument

Bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu este lucrat în marmură de către sculptorul Mihail Onofrei. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Mihail Onofrei, în București: Monumentul „Maica Smara” din parcul Cișmigiu, Bustul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (bronz) în grădina din fața bisericii Mănăstirii Mihai Vodă.

About the monument

The bust of Bogdan Petriceicu Hasdeu is made in marble by the sculptor Mihail Onofrei. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Mihail Onofrei, in Bucharest: the “Maica Smara” monument in Cișmigiu park, the Bust of Bogdan Petriceicu Hasdeu (bronze) in the garden in front of the Mihai Vodă Monastery church.

Despre personalitatea reprezentată

Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost poet, prozator, dramaturg, ziarist, eseist, jurist, istoric, folclorist, filolog, lingvist, filosof şi arhitect, „un geniu de o înspăimântătoare vastitate”, cum îl numea Mircea Eliade.

Hasdeu face parte din galeria spiritelor enciclopedice ilustre ale neamului românesc, alături de Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Iorga sau George Călinescu, fiind una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile.

Dintre scrierile lui Hasdeu amintim: studiul “Cuvente den bătrâni”, poema “Cântec popular moldovenesc”, nuvela “Duduca Mamuca”, drama “Răposatul postelnic” (1862), nuvela “Micuţa” (1864) și drama istorică “Răzvan și Vidra”.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Bogdan Petriceicu Hasdeu was a poet, prose writer, playwright, journalist, essayist, jurist, historian, folklorist, philologist, linguist, philosopher and architect, “a genius of a frightening vastness”, as Mircea Eliade called him.

Hasdeu is part of the gallery of illustrious encyclopedic spirits of the Romanian nation, along with Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Iorga or George Călinescu, being one of the greatest personalities of Romanian culture of all time.

Among Hasdeu’s writings, we mention: the study “Cuvente den bărăni”, the poem “Moldovan Folk Song”, the short story “Duduca Mamuca”, the drama “Răposatul postelnic” (1862), the short story “Micuta” (1864) and the historical drama “Răzvan și Vidra” .

For more information, click here