Mihai Eminescu

Despre monument

Bustul lui Mihai Eminescu este lucrat în marmură de către sculptorul Ion Jalea (1887-1983). Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Sculptorul este autorul mai multor lucrări între care cea ce-l reprezintă pe George Enescu din Piaţa Operei, P.I.Ceaikovki din Parcul Herăstrău, Spiru Haret din Piaţa Universităţii, cele două personaje din faţa Teatrului Giuleşti sau Monumentul Eroilor Ceferişti din Piaţa Gării de Nord.

About the monument

The bust of Mihai Eminescu is made in marble by the sculptor Ion Jalea (1887-1983). Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

The sculptor is the author of several works, including the one representing George Enescu in Opera Square, P.I. Ceaikovki in Herăstrău Park, Spiru Haret in University Square, the two characters in front of the Giulesti Theater or the Ceferişti Heroes Monument in North Station Square.

Despre personalitatea reprezentată

Mihai Eminescu este unul dintre Marii Clasici ai literaturii române. Poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară drept cel mai important scriitor romantic din literatura română, Eminescu este supranumit și “Luceafărul poeziei românești”.

Opera sa poetică acoperă o gamă largă de teme, de la iubire și natură, la filozofie, metafizică și critică socială. Unele dintre cele mai cunoscute poezii ale sale sunt: “Luceafărul”, “Scrisoarea III”, “Mai am un singur dor” și “Doina”.

Stilul lui Eminescu este caracterizat de o limbă poetică bogată, un simbolism puternic și o profunzime filozofică. El a reușit să creeze imagini și metafore vii, iar versurile sale sunt recunoscute pentru sonoritatea și ritmul lor melodios.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Mihai Eminescu is one of the Great Classics of Romanian literature. Romanian poet, prose writer and journalist, considered by Romanian readers and literary critics to be the most important romantic writer in Romanian literature, Eminescu is also nicknamed “Luceafărul Romanian poetry”.

His poetic work covers a wide range of themes, from love and nature, to philosophy, metaphysics and social criticism. Some of his most famous poems are: “Luceafarul”, “Letter III”, “Mai am un singul dor” and “Doina”.

Eminescu’s style is characterized by a rich poetic language, strong symbolism and philosophical depth. He was able to create vivid images and metaphors, and his lyrics are recognized for their sonority and melodious rhythm.

For more information, click here