Izvorul lui Eminescu

Întotdeauna, în Cişmigiu, oamenii au făcut popas la Izvorul lui Eminescu, situat lângă intrarea în Cişmigiu, dinspre strada Ştirbei Vodă. Monumentul are formă semicirculară, fiind alcătuit din blocuri de piatră. Se presupune că în acest loc a existat un izvor mai vechi.

În 2019, lângă Izvorul lui Eminescu a fost montată o placă omagială cu prilejul comemorării a 120 de ani de la moartea marelui poet.

Always, in Cişmigiu, people stopped at Eminescu’s Spring, located near the entrance to Cişmigiu, from Ştirbei Vodă street. The monument has a semicircular shape, being made of stone blocks. It is assumed that there was an older spring in this place.

In 2019, a commemorative plaque was installed near Eminescu’s Spring to commemorate the 120th anniversary of the great poet’s death.

Legenda spune că…

“Eminescu venea la acest izvor”.

Poate că legenda Izvorului lui Eminescu are un dram de adevăr. Între anii 1882 – 1883, redacţia ziarului “Timpul”, unde Eminescu era redactor-şef, se mutase pe Ştirbei Vodă, iar poetul locuia, destul de aproape.

”Izvorul lui Eminescu are apa cea mai bună din toată Capitala, vine din adâncul pământului și are proprietăți vindecătoare”.

Autoritățile ne asigură că apa este potabilă, repectând toate criteriile de calitate pentru apa livrată consumatorilor.

Legend has it that…

“Eminescu used to come to this spring”.

Probably the legend of Eminescu’s Spring has some truth. Between the years 1882 – 1883, the editorial office of the newspaper “Timpul”, where Eminescu was editor-in-chief, had moved to Ştirbei Vodă, and the poet lived quite close.

“Eminescu’s spring has the best water in the entire Capital, it comes from the depths of the earth and has healing properties”.

The authorities assure us that the water is drinkable, respecting all the quality criteria for water delivered to consumers.