Vasile Alecsandri

Despre monument

Bustul lui Vasile Alecsandri este lucrat în marmură de către sculptorul Theodor Burcă. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Theodor Burcă, în București: Monumentul lui Tudor Vladimirescu, lângă Biserica Precupeții Vechi – Biserica Tuturor Sfinților – 1934, Mausoleul generalului Ioan Dragalina, la cimitirul Bellu-Militar – 1921

About the monument

The bust of Vasile Alecsandri is made in marble by the sculptor Theodor Burcă. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Theodor Burcă, in Bucharest: Tudor Vladimirescu’s monument, near the Precupeții Vechi Church – All Saints Church – 1934, the Mausoleum of General Ioan Dragalina, at the Bellu-Militar cemetery – 1921

Despre personalitatea reprezentată

Supranumit „bardul din Mircești”, Vasile Alecsandri a fost un poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România.

Posesor al unei opere impresionante, Alecsandri este cunoscut drept unul dintre pionierii pastelului în literatura română. 

Este autorul cunoscutelor comedii Iașii în Carnaval, Cucoana Chirița în Iași și Cucoana Chirița în provincie, comedii satirice care ilustrează viața și obiceiurile societății românești din acea perioadă.

Acestea sunt doar câteva exemple din opera vastă a lui Vasile Alecsandri. El a fost un autor prolific și versatil, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea literaturii române.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Nicknamed “the bard of Mircești”, Vasile Alecsandri was a poet, playwright, folklorist, politician, minister, diplomat, founding member of the Romanian Academy, creator of Romanian theater and dramatic literature in Romania

Owner of an impressive body of work, Alecsandri is known as one of the pioneers of pastel in Romanian literature.

He is the author of the well-known comedies Iașii in Carnaval, Cucoana Chirița in Iași and Cucoana Chirița in the province, satirical comedies that illustrate the life and customs of Romanian society at that time.

These are just a few examples from Vasile Alecsandri’s vast work. He was a prolific and versatile author, who contributed significantly to the development of Romanian literature.

For more information, click here