Monumentul Elena Pherekyde

Despre monument

Inaugurat în 1921, Monumentul Elena Pherekyde din Parcul Cișmigiu a fost realizat în anul 1914 de către sculptorul român Oscar Späthe. Monumentul a fost realizat sub formă de obelisc din două elemente: un soclu din marmură de Cararra pe care este sculptată, în partea din față, imaginea Elenei Pherekyde în picioare ajutând o mamă și un copil, și un bust, tot din marmură care, după 1989, a dispărut, fiind refăcut și amplasat în 2017.

About the monument

Inaugurated in 1921, the Elena Pherekyde Monument in Cișmigiu Park was created in 1914 by the Romanian sculptor Oscar Späthe. The monument was made in the form of an obelisk from two elements: a Cararra marble plinth on which is carved, in the front, the image of Elena standing helping her mother and a child, and a bust, also in marble which, after 1989. , disappeared, being restored and placed in 2017.

Despre personalitatea reprezentată

Provenind dintr-o familie renumită și foarte înstărită, Elena Pherekide a fost doamnă de onoare a Reginei Carmen Sylva şi preşedintă a Societăţii de Binefacere “Obolul”. v

Ea era cunoscută pentru acţiunile sale de ajutorare a săracilor. Conform celor menționate de istoricul Constantin Bacalbașa, aceasta putea fi văzută des la unul dintre chioșcurile din Cișmigiu vânzând lucruri în folosul nevoiașilor, orfanilor și văduvelor de război.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Coming from a famous and very wealthy family, Elena Pherekide was the maid of honor of Queen Carmen Sylva and president of the “Obolul” Charity Society. V

She was known for her actions to help the poor. According to what was mentioned by the historian Constantin Bacalbaşa, she could often be seen at one of the kiosks in Cișmigiu selling things for the benefit of the needy, orphans and war widows.

For more information, click here