Nicolae Bălcescu

Despre monument

Bustul lui Nicolae Bălcescu este lucrat în marmură de către sculptorul Constantin Baraschi. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu. Nicolae Bălcescu este prezentat bătrân și îngândurat, deși a murit tânăr, la 33 de ani.

Alte lucrări ale lui Constantin Baraschi: Monumentul Kilometrul zero localizat în centrul Bucureştiului, în faţa Bisericii Sf. Gheorghe – 1938, Aleea Cariatidelor, din Parcul Herăstrău, face parte din ansamblul statuar Fântâna Modura – 1939

About the monument

The bust of Nicolae Bălcescu is made in marble by the sculptor Constantin Baraschi. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden. Nicolae Bălcescu is presented old and thoughtful, although he died young, at 33 years old.

Other works by Constantin Baraschi: The Zero Kilometer monument located in the center of Bucharest, in front of St. George’s Church – 1938, The Alley of the Cariatides, in Herăstrău Park, is part of the statuary ensemble Modura Fountain – 1939

Despre personalitatea reprezentată

Nicolae Bălcescu a fost istoric şi scriitor, om politic, figură marcantă a Revoluţiei de la 1848.

Opera lui Bălcescu, elaborată în mai puţin de 9 ani, cuprinde studii de istorie socială, biografii istorice, articole politice şi ocazionale și impunătoarea monografie „Românii sub Mihai Voievod Viteazul”.

Istoria romanilor sub Mihai Voievod Viteazul este lucrarea care face dovada calităților de istoric și talentat scriitor ale lui Bălcescu. Nicolae Bălcescu îl înfățișează pe marele domnitor ca pe un simbol al ideilor de libertate și unitate națională ale românilor de pretutindeni și din toate timpurile. Căci, pentru Bălcescu, istoria este “sfânta carte unde se află înscrisă gloria României”, iar Minai este “cel mai vestit și mai mare dintre voievozii românilor” și anii domniei lui – “cei mai bogați în fapte vitejești, în pilde minunate de jertfire pentru patrie”.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Nicolae Bălcescu was a historian and writer, a politician, a prominent figure of the 1848 Revolution.

Bălcescu’s work, elaborated in less than 9 years, includes social history studies, historical biographies, political and occasional articles and the imposing monograph “Romanians under Mihai Voivode Viteazul”.

The history of the Romanians under Mihai Voivod Viteazul is the work that proves Bălcescu’s qualities as a historian and talented writer. Nicolae Bălcescu portrays the great ruler as a symbol of the ideas of freedom and national unity of Romanians everywhere and at all times. Because, for Bălcescu, history is “the holy book where the glory of Romania is written”, and Minai is “the most famous and greatest of the Romanian governors” and the years of his reign – “the richest in brave deeds, in wonderful examples of sacrifices for the country”.

For more information, click here