Bustul Smarandei Gheorghiu – Maica Smara

Despre monument

Monumentul a fost realizat din marmură de sculptorul Mihai Onofrei și a fost dezvelit în anul 1945, la un an de la moartea Smarandei Gheorghiu. Pe un piedestal din piatră este amplasat bustul Smarandei Gheorghiu, cunoscută și sub numele de „Maica Smara” (cum îi spuneau în epocă Veronica Micle și Mihai Eminescu). În partea de jos a soclului este un altorelief în bronz care reprezintă doi copii așezati pe o bancă și citind dintr-o carte.

O altă lucrare a lui Mihai Onofrei este Bustul lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, amplasat în Rotonda scriitorilor din Parcul Cișmigiu din București.


About the monument

The monument was made of marble by the sculptor Mihai Onofrei and was unveiled in 1945, one year after the death of Smaranda Gheorghiu. On a stone pedestal is placed the bust of Smaranda Gheorghiu, also known as “Maica Smara” (as Veronica Micle and Mihai Eminescu called her at the time). At the bottom of the plinth is a bronze bas-relief representing two children sitting on a bench and reading from a book.
Another work by Mihai Onofrei is the Bust of Bogdan Petriceicu Hașdeu, located in the Writers’ Rotunda in Cișmigiu Park in Bucharest.

Despre personalitatea reprezentată

Smaranda Gheorghiu, scriitoare, publicistă, militantă activă în mişcarea feministă  a vremii sale, cunoscută mai bine ca „Maica Smara”, fost o personalitate complexă, activând atât pe tărâm cultural cât şi în plan educaţional.

Smaranda Gheorghiu a fost înainte de toate, un om al şcolii. Şi-a practicat profesia  de dascăl cu mare dăruire faţă de elevii săi. A promovat ”școala în aer liber”, a susținut acordarea prestigiului cuvenit desenului, muzicii și gimnasticii. A susținut înființarea atelierelor în şcoli, unde elevii să efectueze lucrări practice pentru a deprinde o meserie și recomanda părinţilor să ţină seama de aptitudinile copilului în alegerea profesiunii lui. 

A fost numită ,,Educatoarea poporului” pentru toate meritele sale deosebite în promovarea culturii românești, pentru implicarea în construirea școlilor,  modernizarea monumentelor istorice, ridicarea de biblioteci, statui sau cămine culturale. 

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Smaranda Gheorghiu, writer, publicist, militant active in the feminist movement of her time, better known as “Maica Smara”, was a complex personality, active both in the cultural and educational fields.

Smaranda Gheorghiu was, above all, a man of the school. He practiced his teaching profession with great dedication to his students. He promoted the “outdoor school”, he supported giving due prestige to drawing, music and gymnastics. He supported the establishment of workshops in schools, where students can carry out practical work in order to learn a job, and recommended parents to take into account the child’s skills when choosing his profession. 

She was named “Educator of the people” for all her special merits in promoting Romanian culture, for her involvement in building schools, modernizing historical monuments, erecting libraries, statues or cultural homes.

For more information, click here