Duiliu Zamfirescu

Despre monument

Bustul lui Duiliu Zamfirescu este lucrat în marmură de către sculptorul Alexandru Călinescu. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Al. Călinescu în București sunt expuse în Muzeul Militar Național, Muzeul Teatrului Național, Muzeul Zambaccian. Alexandru Călinescu a realizat cele două altoreliefuri de bronz de pe fațada sudică a Arcului de Triumf care îi reprezintă pe Regele Ferdinand și Regina Maria.

About the monument

The bust of Duiliu Zamfirescu is made in marble by the sculptor Alexandru Călinescu. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Al. Călinescu in Bucharest are exhibited in the National Military Museum, the National Theater Museum, the Zambaccian Museum. Alexandru Călinescu made the two bronze bas-reliefs, on the southern facade of the Arc de Triomphe, which represent King Ferdinand and Queen Maria.

Despre personalitatea reprezentată

Poet, prozator, dramaturg, Duiliu Zamfirescu a scris versuri, proza scurta, piese de teatru.

Cea mai importantă contribuție a sa la dezvoltarea literaturii române o reprezintă romanele din Ciclul Comăneștenilor (Viața la țară, Tănase Scatiu, În război, Îndreptări, Anna, ceea ce nu se poate). La acestea se adaugă primul roman epistolar din literatura noastră, Lydda. Prin opera sa, romancierul ne oferă imaginea complexă a societății românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Poet, prose writer, playwright, Duiliu Zamfirescu wrote poems, short prose, plays.

His most important contribution to the development of Romanian literature is represented by the novels from the Comăneșteni Cycle (Viata la țără, Tănase Scatiu, In war, Indretări, Anna, cee ne pe se). To these is added the first epistolary novel in our literature, Lydda. Through his work, the novelist offers us the complex image of Romanian society at the end of the 19th century.

For more information, click here