Titu Maiorescu

Despre monument

Bustul lui Titu Maiorescu este lucrat în marmură de către sculptorul Ion C. Dimitriu-Bârlad. Amplasat în 1943, este unul dintre cele douăsprezece busturi din Rondul Roman (Rotonda scriitorilor) din Grădina Cișmigiu.

Alte lucrări ale lui Ion C. Dimitriu – Bârlad din București: Femeie cu ulcior (Izvorul “Sissi”) din Grădina Cișmigiu, Bustul Elenei Cuza, Bustul prof. Dimitrie Brândză din Grădina Botanică.

About the monument

The bust of Titu Maiorescu is made in marble by the sculptor Ion C. Dimitriu-Bârlad. Placed in 1943, it is one of the twelve busts in the Rondul Roman (Writers’ Rotunda) in Cișmigiu Garden.

Other works by Ion C. Dimitriu – Bârlad from Bucharest: Woman with jug (“Sissi” Spring) from the Cișmigiu Garden, Bust of Elena Cuza, Bust of Prof. Dimitrie Brândză from the Botanical Garden.

Despre personalitatea reprezentată

Maiorescu a fost una dintre personalităţile remarcabile ale României sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX.

Scriitor, profesor, academician, critic literar, estetician şi filosof român, întreaga lui activitate marchează profund una dintre cele mai înfloritoare epoci din istoria literaturii române: perioada marilor clasici.

Titu Maiorescu a fost membru fondator al societatii literare “Junimea”, considerată cel mai de seamă cenaclu si cea mai importantă societate culturală din istoria literaturii române. Rolul Junimii, al lui Maiorescu însuşi, este legat de creaţia şi impunerea în conştiinţa publicului a unor scriitori ca Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Duiliu Zamfirescu şi alţii.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Maiorescu was one of the outstanding personalities of Romania at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Romanian writer, teacher, academic, literary critic, esthetician and philosopher, his entire activity deeply marks one of the most flourishing eras in the history of Romanian literature: the period of the great classics.

Titu Maiorescu was a founding member of the “Junimea” literary society, considered the most important cenacle and the most important cultural society in the history of Romanian literature. The role of Junimia, of Maiorescu himself, is linked to the creation and imposition in the public consciousness of writers such as Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Duiliu Zamfirescu and others.

For more information, click here