Monumentul General Theodor Şerbănescu

Despre monument

Bustul lui Theodor Șerbănescu este opera sculptorului Filip Marin. Monumentul realizat din bronz a fost dezvelit la 11 iunie 1905 în Grădina Ateneului, iar în 1939 a fost mutat în Parcul Cișmigiu. Monumentul îl prezintă pe Theodor Șerbănescu în ipostaza de general al armatei române, având pe piept decorațiile obținute în Războiul de Independență. Iniţial, pe piedestalul monumentului era reprezentată, printr-o figură de bronz, muza poeziei, care oferă generalului o ramură de laur, sugerând activitatea sa literară.

Alte lucrări ale sculptorului Filip Marin în București:  Nimfă adormită, Parcul Herăstrău, Monumentul Gheorghe Duca  (împreună cu Dimitrie Paciurea), Piața Gării de Nord, Mihai Eminescu (bust) în Sala Ateneului Român, Fântâna Luigi Cazzavillan, Parcul Luigi Cazzavillan, Traian Demetrescu (bust din marmură de Carrara), Grădina Cișmigiu.

About the monument

The bust of Theodor Șerbănescu is the work of the sculptor Filip Marin. The bronze monument was unveiled on June 11, 1905 in the Athenaeum Garden, and in 1939 it was moved to Cișmigiu Park. The monument presents Theodor Șerbănescu as a general of the Romanian army, with the decorations obtained in the War of Independence on his chest. Initially, the muse of poetry was represented on the pedestal of the monument, by a bronze figure, who offers the general a laurel branch, suggesting his literary activity.

Other works by the sculptor Filip Marin in Bucharest: Sleeping Nymph, Herăstrău Park, Gheorghe Duca Monument (together with Dimitrie Paciurea), Northern Railway Square, Mihai Eminescu (bust) in the Romanian Athenaeum Hall, Luigi Cazzavillan Fountain, Luigi Cazzavillan Park, Traian Demetrescu (bust in Carrara marble), Cișmigiu Garden.

Despre personalitatea reprezentată

Contemporan cu Eminescu, Theodor Șerbănescu a fost ”un poet în uniformă”.

Cântăreţ al pasiunilor trecătoare, al tinereţii şi al iluziilor, apreciat de Titu Maiorescu pentru versificaţia elegantă şi farmecul limbii folosite, a fost unul dintre cei mai cântaţi şi mai populari poeţi ai vremii. Transpuse în romanţe, versurile sale s-au întipărit în mintea şi inima generaţiei sale.

Carieră militară a lui Theodor Șerbănescu a fost cu urcușuri și coborâșuri. A participat la Războiul de Independenţă ca ofiţer în Marele Stat Major al Armatei Române, luând parte la luptele de la Plevna (1877-1878).

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Contemporary with Eminescu, Theodor Șerbănescu was “a poet in uniform”.

Singer of fleeting passions, youth and illusions, appreciated by Titu Maiorescu for his elegant versification and the charm of the language used, he was one of the most sung and popular poets of the time. Transposed into romances, his verses were imprinted in the minds and hearts of his generation.

The military career of Theodor Şerbănescu was full of ups and downs. He participated in the War of Independence as an officer in the Grand Staff of the Romanian Army, taking part in the battles of Plevna (1877-1878).

For more information, click here